Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej www.hortorus.pl (dalej: „Serwis”).

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników.

Administratorem danych osobowych jest:

Hortorus Bartosiewicz Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Płochocińska 81, 03-044 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154693, NIP: 5361231976 (dalej jako: „Hortorus” lub „Administrator”).

Rozdział I

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu, którzy zarejestrowali się w programie lojalnościowym prowadzonym pod nazwą „Karta Lojalnościowa” (dalej jako: „Program lojalnościowy”)

 1. Administrator danych

W momencie zgłoszenia woli udziału w Programie lojalnościowym, wypełnienia
i podpisania formularza, który dostępny jest w kasie sklepu oraz wydania Karty Lojalnościowej,  Administratorem Państwa danych osobowych zostaje Hortorus.

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto), adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia konta
i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności. Brak podania przedmiotowych danych uniemożliwia uczestnictwo w Programie lojalnościowym.

Regulamin Programu lojalnościowego jest dostępny do wglądu w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej https://www.hortorus.pl/promocje/program-lojalnosciowy.

 1. Kontakt z Administratorem danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu:

– listownie: ul. Płochocińska 81, 03-044 Warszawa

– telefonicznie: 22 245 32 10

-e-mail: sprzedaz@hortorus.pl

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu lojalnościowego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda udzielona podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego Programu lojalnościowego.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Hortorus odpowiedzialni za obsługę klienta.

 1. Okres przechowywania danych

Z chwilą ustania uczestnictwa w Programie lojalnościowym Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych w celach związanych z realizacją Programu lojalnościowego.

 1. Przysługujące prawa.

Przysługują Państwu następujące prawa:

– kontroli przetwarzanych danych, które Państwa dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;

– przenoszenia danych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem, którego dane zostały podane w 2 powyżej.

Rozdział II

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu, którzy wyrazili chęć otrzymywania informacji handlowych lub marketingowych poprzez subskrypcje Newslettera

 1. Administrator danych

Mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez oznaczenie odpowiednich pól na papierowym formularzu rejestracyjnym Programu lojalnościowego i własnoręczny podpis na niniejszym formularzu lub poprzez oznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newslettera na stronie internetowej www.hortorus.pl .

W momencie wyrażenia powyższych zgód Administatorem Państwa danych zostaje Hortorus.

Wyrażenie przedmiotowych zgód nie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu lojalnościowego.

 1. Kontakt z Administratorem danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu:

– listownie: ul. Płochocińska 81, 03-044 Warszawa

– telefonicznie: 22 814 32 82

-e-mail: sprzedaz@hortorus.pl

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, aby prowadzić marketing bezpośredni swoich produktów i usług, przesyłać informacje handlowe na podstawie wyraźnej zgody, która w dowolnym momencie może zostać wycofana.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane podane w trakcie subskrypcji Newslettera są przetwarzane przez Administratora oraz następujące podmioty:

 1. Okres przechowywania danych

Administrator będzie przetwarzać dane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Przysługujące prawa

Przysługują Państwu następujące prawa:

– kontroli przetwarzanych danych, które Państwa dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;

– przenoszenia danych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem, którego dane zostały podane w 2 powyżej.

Rozdział III

Zasady wykorzystywania plików cookies w Serwisie

 1. Ciasteczka (cookies)

Serwis www.hortorus.pl może wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Państwa przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.

 1. Google Analytics

Serwis www.hortorus.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Rozdział IV

Informacje dotyczące zmiany Polityki prywatności

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.hortorus.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Ze zmianami można się będzie zapoznać pod adresem: https://www.hortorus.pl/polityka-prywatnosci/.

Centrum Ogrodnicze
Hortorus Bartosiewicz Sp. J.

ul. Płochocińska 81
03-044 Warszawa, Białołęka